Home >> Internacionalització >> Publicacions >> CD: Com gestionar la seva participació en fires internacionals
CD: Com gestionar la seva participació en fires internacionals


La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell ha desenvolupat i editat un programa de gestió de Fires, d'acord amb l'esforç que s'està realitzant per donar suport a les empreses que participen  o assisteixen a un certamen internacional.

El programa té com a objectiu principal ajudar a les empreses que realitzen operacions de comerç internacional a planificar, gestionar i controlar totes les participacions a fires tant nacionals com internacionals. Així mateix, el programa realitza funcions de formació, amb explicacions com la preparació de fires en les seves distintes fases i com la gestió dels pressupostos, i també realitza funcions informatives, proporcionant links dels portals i de les fires més conegudes, per ampliar la possibilitat de concretar més la informació de camp desitjada.Més informació

Internacionalització
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promociointernacional@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263