Home >> Innovació i competitivitat >> Registre de patents
Registre de patents
Document AcrobatDescarregueu el fulletó

Registre de patents i models d'utilitat

L’objectiu de la Cambra és promoure i facilitar a les empreses la protecció de la seva propietat industrial, a través del registre de patents o dissenys, que constitueixen un dels actius intangibles més valuosos de l’empresa.

 

Demaneu més informació sense compromís:
La patent protegeix les inversions i els esforços de les empreses en R+D+i, donat que evita que altres s'aprofitin de la seva tecnologia. És una bona estratègia d'innovació, que permet recuperar part de la inversió realitzada oferint llicències a terceres empreses interessades en l'explotació de la nostra tecnologia.

Durant un període de vint anys, la patent reconeix el dret a explotar en exclusiva un procediment nou, un aparell nou, un producte nou o un perfeccionament o millora d'aquest.

Els requisits d'explotació d'una patent d'invenció són novetat mundial o activitat inventiva.

 

Qué us ofereix la Cambra?

El servei que s’ofereix, en col·laboració amb una agència de la propietat industrial, va des de la recerca de l’estat de la tècnica per planificar qualsevol activitat en R+D fins l’anàlisi de la possible patentabilitat del projecte.

S’assessora a les empreses en matèria de propietat industrial sobre:

  • Què s’està patentant en el sector
  • Les possibilitats d’èxit de la protecció de la mateixa innovació de l’empresa
  • Possibles infraccions de drets propis o de tercers.

S’utilitza un llenguatge de fàcil comprensió per a l’empresa i s’orienta sobre les possibles vies d’actuació.

Per oferir aquest servei treballem amb un codi deontològic que reforça la nostra ètica i professionalitat, una plantilla amb acord de confidencialitat, formació continua del personal, equip tècnic especialitzat (enginyers en cada camp), una potent infraestructura tecnològica, i actualització constant de la legislació en propietat industrial i intel·lectual, tant a nivell nacional com internacional.

Fases del servei

  • Recerca de l'estat de la tècnica que ens permet planificar qualsevol activitat en R+D, analitzar la possible patentabilitat del nostre projecte i detectar tecnologies de domini públic.
  • Tramitació de la patent a nivell nacional, europeu o PCT. Redactat i confecció de la memòria de la patent.
  • Seguiment de la patent fins la seva concessió.
  • Servei de vigilància de les patents que puguin anar contra el seu registre.
  • Estudi de cartera.
  • Manual de propietat industrial i intel·lectual.

Per a més informació poden consultar la web de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM): www.oepm.es


Serveis relacionats

 Registre de marques i signes distintiusMés informació

Innovació i competitivitat
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260

Imatge Sol·licitud Informació