Home >> Informació institucional >> Elecccions camerals 2019
Normativa cameral


Eleccions camerals 2019

 

Relació de candidatures proclamades per la Junta Electoral del dia 15/03/2019:

- Candidatures proclamades 2019

D'acord amb el que preveu la normativa electoral de les Cambres de Comerç, posem a la vostra disposició els següents enllaços:

1. Consulta de Cens electoral

2. Sol·licitud de Cens electoral

3. Servei de votació electrònica

4. Model normalitzat de presentació de candidatura per empreses de major aportació

També teniu a la vostra disposició la relació de certificats digitals vàlids per a poder exercir el vostre dret a vot de manera electrònica.

Com a resum i a efectes informatius (*) el calendari electoral és el següent:

- Del 12/2/2019 al 25/2/2019 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials.

Posteriorment i en el supòsit que hi hagi més d’un candidat per cada lloc a cobrir es celebraran votacions amb el següent calendari:

- De les 9.00 h. del 02/05/2019 al 07/05/2019 a les 9.00 h.: Votacions electròniques.

- De les 10.00 h. a les 18.00 h. del 08/05/2019: Votacions presencials (amb mitjans electrònics) a la seu de la Cambra, en l’Av. de Francesc Macià, 35 de Sabadell.

- Del 09/05/2019 al 16/05/2019 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures d’empreses de major aportació.

Per més informació, podeu consultar la normativa electoral o contactar amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica secretariageneral@cambrasabadell.org o en el telèfon 937451262.

 

(*) en cas d’error prevaldrà el que resulti de la normativa

 


Més informació

Informació institucional
Eleccions camerals 2019
A/e:
secretariageneral@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 262