Gabinet d'Estudis
 

Correu d'informació econòmica
Gener 2010 - núm. 4/2010

PERSPECTIVES ECONÒMIQUES 2010 del BANCO MUNDIAL

  • Segons l’Informe del Banco Mundial “Perspectives econòmiques mundials 2010”, l’ impacte més fort de la crisi financera ja ha passat però la recuperació és encara molt dèbil i les conseqüències de la crisi canviaran el panorama del finançament i el creixement en els propers 10 anys.
  • Després que el PIB mundial baixés un -2.2% l’any 2009, es preveu un creixement per al 2010 del 2,7% i un 3,2% el 2011.
  • Les perspectives per als països en desenvolupament estimen un creixement prou significatiu : 5,2% el 2010 i 5,8% el 2011 (el 2009 va ser només de l’1.2%).
  • En canvi, per als països més desenvolupats el ritme és molt inferior : el 2009 el PIB va disminuir un -3,3%, i per al 2010 i 2011 es preveuen unes variacions positives de l’1,8% i 2,3% respectivament.
  • També es fa una previsió per als volums de comerç mundial : el 2009 s’estima que van baixar un -14,4%, i es preveu que el 2010 pugin un 4,3% i el 2011 un 6,2%
  • L’Informe creu que l’actual recuperació econòmica mundial pot desaccelerar-se els propers mesos a mesura que es redueixin els efectes dels estímuls fiscals. A més la recuperació dels impactes de la crisi financera i de la pèrdua de llocs de treball pot costar força anys. Es calcula que el 2010 uns 64 milions de persones més entraran en el grup de pobresa més extrema (menys d’1,25 US$ al dia per viure), en comparació amb el que passaria si no hagués passat la crisi.
  • A mesura que les condicions financeres internacionals es tornin més estrictes, les empreses dels països en desenvolupament hauran de suportar costos d’endeutament més elevats, menys disponibilitat de crèdit i reduccions dels fluxos internacionals de capital durant els propers 5-7 anys . Això afectarà els seus ritmes de creixement: poden ser entre un 0.2% i un 0.7% per sota dels que podrien tenir sense els efectes negatius de la crisi financera. I això també pot afectar un altre font de finançament important dels països en desenvolupament que és la inversió estrangera : aquesta font suposa el 20% de la inversió total que es registra a països del centre i sud d’ Àfrica, centre d’Europa i Àsia , i a Amèrica Llatina.
  • En aquest context, hom preveu que els preus del petroli es mantinguin força estables a l’entorn dels 76US$ per barril; i els preus d’altres productes bàsics podrien augmentar un 3% de mitjana durant el període 2010-2011.

Resum de previsions del Banco Mundial

2009 (prev.)

2010 (prev.)

Creixement del PIB (%)

USA

-0.5

2.0

Zona euro

-0.6

1.6

Japó

-0.1

1.5

Països OCDE

-0.3

1.9

Països en desenvolupament

4.5

6.1

Indicadors mundials

Volum comerç mundial

-2.1

6.1

IPC :

  IPC països G7

1.6

1.8

  IPC Estats Units

2.5

2.8

Preus productes bàsics no petroliers

-23.2

-4.3

Preu del petroli (US$ per barril)

74.5

75.8

Variació en % del preu del petroli

-26.4

1.8

Taxes d’interès :

  US$ a 6 mesos (percentatge)

1.9

2.5

  Eur a 6 mesos (percentage)

3.8

4.2

Font: Banco Mundial i elaboració pròpia

Per a consultes poden adreçar-se al Gabinet d’estudis de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell.

Gabinet d'Estudis
Tel. 93 745 12 55
a/e: estudis@cambrasabadell.org
web:
www.cambrasabadell.org
Amb la col.laboració de:
Caixa Sabadell

· Si no vol seguir rebent correus en aquesta adreça, cliqui aquí
· Per donar d'alta una nova adreça de correu, cliqui aquí

 
...el vostre suport