Informàtica i TIC

MS Excel nivell II (Curs focalitzat)

03191705

Objectius:

Elaborar documents que realitzin càlculs complexos, localitzar i utilitzar les funcions necessàries, analitzar i tractar bases de dades i automatitzar processos.
Compartir la informació amb altres aplicacions: Word, Access.
Es requereix haver realitzat abans el curs Excel nivell I o bé tenir coneixements d’algun full de càlcul per poder assolir l’objectiu del curs.

Temari:

1. REPÀS GENERAL
• Edició i formats de les cel•les. Introducció de fórmules i funcions
• Treballar amb múltiples fulls
• Formats condicionals
• Establir validacions per restringir l’entrada de valors
2. CARACTERÍSTIQUES I EINES ESPECIALS
• Crear i modificar escenaris. Resums i esquemes
• Analitzar les fórmules i les dependències
• Inserir objectes en els fulls: botons, figures, imatges, gràfics
• Crear i modificar vistes
3. MACROS
• Definir i executar macros. Macros relatives i absolutes
• Assignar macros a botons. Crear un llibre de macros. Modificar una macro
• Utilitzar controls de formularis: assignar macros
4. BASES DE DADES
• Ordenar i filtrar una base de dades
• Crear llistes amb totals i subtotals. Taules dinàmiques
5. ENLLAÇOS I VINCLES
• Vincular dades d’altres fitxers
• Enllaçar amb Word o Access

Certificat:

Es lliurarà un certificat d’assistència a qui assisteixi al mínim d’hores lectives establertes

Dates:

del 12 de novembre al 3 de desembre de 2019

Durada:

21 hores.

Horari:

Dimarts 12/11/2019 de 16:30 a 19:30 h
Dijous 14/11/2019 de 16:30 a 19:30 h
Dimarts 19/11/2019 de 16:30 a 19:30 h
Dijous 21/11/2019 de 16:30 a 19:30 h
Dimarts 26/11/2019 de 16:30 a 19:30 h
Dijous 28/11/2019 de 16:30 a 19:30 h
Dimarts 3/12/2019 de 16:30 a 19:30 h

Drets d'inscripció:

252,00 € per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell* (40% de dte.)
336,00 € per a Soci Bàsic Club Cambra Sabadell i per les empreses de la demarcació* (20% de dte.)
420,00 € per a la resta de participants.

*Informació del Club Cambra Sabadell a www.clubcambrasabadell.com

Periode d'inscripció pendent d'obertura.
Fi del periode d'inscripcions: 10/11/2019