Fiscal i jurídica

Liquidació de l'impost sobre societats (Curs focalitzat)

03191404

Objectius:

Adquirir els coneixements conceptuals i pràctics necessaris per poder confeccionar les declaracions de l’impost sobre societats; i informar-se sobre les obligacions fiscals de les societats mercantils. Anàlisi de les novetats fiscals de l’impost a partir de l’exercici 2012.

Temari:

1. Principals partides que tenen la consideració de despeses fiscalment deduïbles
2. El Règim fiscal de les entitats de reduida dimensió
3. El Règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre (fundacions i associacions)
4. El Règim especial de les entitats d’arrendament de vivenda
5. Les diferències entre el resultat comptable i la Base Imposable de l'impost
6. La declaració de les operacions vinculades
7. Els incentius fiscals: les deduccions i les bonificacions
8. L’obligació de retenir i els pagaments fraccionats
9. Complimentació del model de declaració de l'impost: Novetats

Certificat:

Es lliurarà un certificat d’assistència a qui assisteixi al mínim d’hores lectives establertes

Dates:

del 28 de maig al 4 de juny de 2019

Durada:

12 hores.

Drets d'inscripció:

204,00 € per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell* (40% de dte.)
272,00 € per a Soci Bàsic Club Cambra Sabadell i per les empreses de la demarcació* (20% de dte.)
340,00 € per a la resta de participants.

*Informació del Club Cambra Sabadell a www.clubcambrasabadell.com

Periode d'inscripció pendent d'obertura.
Fi del periode d'inscripcions: 26/05/2019