Habilitats directives i personals

La millora professional mitjançant la millora personal - II (Curs focalitzat)

Objectius:

Al llarg dels dos últims anys hem desenvolupat amb gran èxit d’assistents la primera i segona edició del seminari Desenvolupament personal i professional: la millora professional mitjançant la millora personal, i han estat molts els participants els que han demanat poder profunditzar en algunes de les temàtiques i eines pròpies de la millora personal i professional.

Però aquest nou seminari no neix només per donar resposta a aquestes persones que han demanat poder continuar avançant en el seu desenvolupament personal i professional amb el mètode del professor Mas. També es dirigeix a tots aquells que malgrat no haver assistit ni a la primera ni a la segona edició dels seus seminaris, sí que tenen com a objectiu prioritari desenvolupar el seu lideratge personal i professional amb un enfocament integral de la persona utilitzant tècniques específiques, eficients i molt pràctiques.

Temari:

1. L’autoconeixement
a. Com som
b. El procés mental
c. Vivències i experiències

2. Metes i objectius
a. Sentit i propòsit
b. Establiment i seguiment

3. Els aspectes essencials per a la millora personal
a. L’equilibri vital
b. L’actitud positiva
c. El desig de canvi
d. La responsabilitat total
e. El control de les emocions negatives
f. Autoconcepte, autoimatge i autoestima
g. Posar les lleis o principis mentals a treballar a favor nostre
h. Viure plenament el present
i. Control i gestió de la tensió i l’estrès

4. Desenvolupament d’un pla de creixement i desenvolupament personal
(amb possibilitat de seguiment via correu electrònic)

Durada:

16 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.