Comerç i distribució

Introducció a les finances pel comerç (Curs focalitzat)

Adreçat a:

Dirigit a comerciants i personal del sector comercial amb responsabilitat en els aspectes financers del negoci, pretén donar a conèixer els conceptes bàsics per a la correcte gestió financera d’un comerç o empresa comercial. No són necessaris coneixements previs de finances.

Temari:

1) Inversió i finançament en el comerç

-Inversió en immobilitzat
–Inversió en circulant
-Anàlisi de les diferents possibilitats de finançament
-El Balanç de situació de l’empresa comercial

2) Els ingressos, les despeses i els resultats

-Ingressos per vendes
-Despeses fixes i variables
-Els marges
-El Compte de resultats de l’empresa comercial
-Anàlisi del punt mort


3) Anàlisi del rendiment i de la rendibilitat

-Rendiment del negoci en global i per línies de producte
-El marge i la rotació com elements clau del rendiment
-La rendibilitat financera i les conseqüències de l’endeutament de l’empresa

Durada:

15 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.