Comerç internacional

Gestió de compres internacionals (Curs focalitzat)

Objectius:

Conèixer les claus per assolir l’èxit en les compres internacionals tenint com a eixos vertebradors una estratègia de negociació adequada i una anàlisi exhaustiva del procés de compra, sense oblidar en cap moment un coneixement actualitzat de les normes i els riscos propis del mercat internacional.

Temari:

1. La compra de materials en mercats internacionals
a. Normes i pràctiques habituals
b. Consecució d’informació de proveïdors internacionals
c. Contracte de compravenda internacional

2. Negociació internacional
a. Preparació de la negociació
b. Importància de les diferències culturals

3. Els incoterms com a llenguatge de la compra internacional
a. Aproximació pràctica
b. Costos, riscos i obligacions en les compres internacionals

4. El procés de compra
a. Anàlisi de l’oferta internacional.
b. Compres intracomunitàries i extracomunitàries
c. Anàlisis dels impostos en la importació en les compres
d. Despatx duaner i obligacions fiscals de l’importador
e. Fluxos documentals
f. Casos pràctics d’anàlisi d’ofertes de compra i construcció d’escandalls

Durada:

10 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.