Informàtica i TIC

Excel - nivell I (Curs focalitzat)

Objectius:

Elaborar documents que realitzin càlculs amb fidelitat, modificar-ne l’aspecte i representar-los gràficament.

Temari:

1. Conceptes generals
· Objectius del programa. Organització dels fulls i de les cel•les
· Format de les cel•les: Numèrics, fonts, vores i ombres
· Selecció, edició i ompliment de les cel•les
· Inserir, eliminar, copiar, retallar i enganxar. Amagar files, columnes o fulls
2. Fórmules
· Edició de fórmules simples. Moure, copiar i omplir fórmules
· Direccions de cel•la relatives i absolutes. Fórmules entre fulls
3. Funcions
· Funcions senzilles. L’assistent de funcions
· Funcions condicionals i de recerca: Nidar i concatenar funcions
4. Característiques i eines especials
· Protecció de les cel•les
· Donar nom a cel•les i rangs
· Buscar un objectiu per una fórmula
5. Impressió
· Vista preliminar. Configurar i establir el rang a imprimir
· Personalitzar la impressió
6. Gràfics
· Conceptes: sèries, eix, llegenda, títol
· Tipus de gràfics
· Definir les dades a representar
· L’assistent per a la creació de gràfics
· Modificar l’aspecte i les característiques

Durada:

21 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.