Comerç internacional

Noves solucions de finançament d'exportacions (Curs focalitzat)

Objectius:

Identificar i valorar les noves vies privades de finançament d´exportacions:
factoring de export, forfaiting, confirming i descompte comercial de rebuts electrònics.

Adreçat a:

Personal dels departaments administratiu-financer d´empreses amb activitat exportadora. A un segon nivell, Llicenciats i Diplomats en Dret, Empresarials i Econòmiques amb interès en temes de gestió del comerç internacional

Temari:

- Prefinançament, finançament i risc de Canvi : aproximació.

- Descompte comercial de rebuts electrònics d´exportació : concepte, operativa i valoració global.

- Factoring de exportació : concepte, operativa i valoració global.

- Forfaiting. : concepte, operativa i valoració global.

- Confirming : concepte, operativa i valoració global.

- Cas pràctic : càlcul comparatiu de costos de confirming i de finançament d´exportació convencional.

Durada:

6 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.