Fiscal i jurídica

El tancament comptable i fiscal de l'exercici (Curs focalitzat)

Objectius:

Conèixer els criteris per efectuar de manera correcta el tancament comptable de l’exercici actual i les incidències fiscals que poden afectar a l’empresa l’any entrant.

Temari:

1. El tancament dels comptes anuals
2. Els ajustos comptables i fiscals
3. Deduccions de la quota de l’impost de societats
4. Novetats fiscals per l’any
5. La planificació fiscal de l’empresa
6. La compensació dels deutes tributaris

Durada:

10 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.