Comerç internacional

Aspectes clau per elaborar un contracte internacional (Curs focalitzat)

Objectius:

Un contracte és, simplement, un acord de voluntats sobre un objecte de naturalesa econòmica que estableix drets i obligacions de naturalesa jurídica. És costum identificar el contracte amb l’escrit en què es formalitza. En el comerç internacional, l’existència de varis ordenaments jurídics estatals interessats, a priori, a incidir sobre els contractes que subscriuen les empreses incrementa els dubtes sobre la validesa, interpretació i efectes d’allò que s’ha pactat. Un bon contracte internacional és aquell que mai surt del calaix on fou guardat després de ser signat. Per què? Doncs, perquè ha acomplert la seva funció preventiva d’evitar potencials i ulteriors conflictes.

Temari:

a. La necessitat d’un contracte internacional.
b. Clàusules en el procés de negociació.
c. Clàusules d’integritat.
d. Preàmbuls i glossaris.
e. Clàusules de resolució de litigis.
f. Clàusules d’elecció del Dret aplicable.
g. I a tu, quina clàusula contractual et preocupa? (S’analitzaran les clàusules que
els assistents proposin).

Durada:

4 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.