Comercial i màrqueting

Com tractar amb clients difícils (Curs focalitzat)

Objectius:

Dirigit a persones que estan en contacte amb clients difícils de tractar, tant telefònicament com presencialment, i que volen desenvolupar les seves habilitats per gestionar millor la seva relació amb ells.
• Identificar actituds de clients difícils.
• Aprendre a tenir les habilitats i actituds adequades davant clients complexos.
• Diagnosticar les necessitats de cada client difícil.
• Establir un tractament personalitzat per a cada cas.

Temari:

ELS CLIENTS DIFÍCILS I LES SEVES NECESSITATS
Clients difícils: actituds difícils.
El repte professional de tractar clients complexos.
Anàlisi de les necessitats, exigències, gustos... dels clients.
Avaluació de la capacitat de relació amb clients difícils.

COM DIAGNOSTICAR ELS CLIENTS DIFÍCILS
El coneixement dels clients.
Identificació de perfils: conflictiu, indecís, desconfiat, lent...
Eines de diagnòstic:
Escolta activa.
Observació.
Sondeig.
Proves.
Contactes.
Altres fonts d’informació.

COM TRACTAR CADA CLIENT DIFÍCIL
Preparació de l’estratègia.
Autocontrol propi.
Actituds necessàries.
Normes de tracte
Tàctiques a emprar.
Criteris generals de tractament.

TRACTAMENT DE CASOS PRÀCTICS
Estudi del client difícil.
Proposta d’enfocament.
Simulació pràctica de casos.

Durada:

8 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.