Comercial i màrqueting

El telèfon, imatge de l'empresa (Curs focalitzat)

Objectius:

Prendre consciència de la importància que els canals de contacte amb el client tenen en la configuració de la imatge de l’empresa. Dos eines de treball com el telèfon i el correu electrònic poden convertir-se en una disminució del ritme de treball o un nou focus d’estrès. Facilitar eines adequades per desenvolupar les habilitats de comunicació telefònica i la gestió del correu , enforteixen els recursos dels assistents i afavoreix la imatge de l'empresa.

Temari:

1- La relació amb el client en el segle XXI
Paper del telèfon, avui. La qualitat personal. El diagnòstic del meu perfil al telèfon

2- La comunicació al telèfon: recursos essencials
Comunicació telefònica eficaç. Veu, llenguatge, el silenci i l’actitud

3- Tipus d’interlocutors i com tractar-los
El comportament del client. Tipus de clients i normes de tracte.

4- Personalitzar la relació i la solució: estructura de la conversa
Persuadir l’interlocutor. Objectius i fases de la trucada .El contacte. Captar l’atenció. Transmetre una bona impressió. Descoberta de necessitats del client. Saber preguntar. Saber escoltar. La resposta com a solució. El tancament com a compromís. El comiat.

5- Casos concrets de la recepció de trucades.

6- La gestió eficaç del correu electrònic. Regles per gestionar amb eficàcia el correu: Optimitzar el rendiment i els resultats. Anàlisi de les situacions desencadenants d’estrès en la gestió del correu, Els factors “estressors”.
La gestió estratègica del temps com recurs personal i organitzatiu.

Durada:

16 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.