Habilitats directives i personals

Com gestionar millor el nostre temps i controlar l'estrès (Curs focalitzat)

Objectius:

Assolir els coneixements necessaris per afrontar la sensació de manca de control sobre el nostre temps i en definitiva sobre la nostra pròpia vida. Desenvolupar aquelles habilitats que potencien la capacitat per obtenir una més gran satisfacció i rendiment en la feina, mitjançant una adequada gestió del temps en funció dels objectius específics, així com mitjançant un apropiat control del nivell de tensió i estrès.

Temari:

1. La importància del temps en la nostra vida personal i professional
2. La rellevància de l’actitud en la gestió del temps: canvi d’hàbits
3. Començar el dia positivament. La importància de tenir objectius clars.
4. Anàlisi de la utilització del nostre temps. Aprofitament del temps.
5. Reflexions sobre la nostra utilització del temps
6. Planificació i programació. El seu impacte. Els plans mensuals, setmanals i diaris
7. Establiment de prioritats. Factors que afecten la correcta gestió del temps
8. Ineficàcies en la gestió del temps, els “lladres del temps”
9. Delegació, eficàcia en la gestió de reunions i gestió de la burocràcia
10. La necessària dedicació de temps en la nostra pròpia reflexió
11. La nostra actuació immediata per millorar la gestió del nostre temps
12. L’aplicació pràctica dels coneixements i habilitats sobre la gestió del temps
13. L’estrès. Què és i en què consisteix
14. Factors generadors de la infelicitat i les malalties psicosomàtiques
15. Com ens afecta l’estrès en la nostra vida personal i professional
16. Fonts i indicadors personals d’estrès. Tipus de personalitat i estrès
17. L’autoestima i l’estrès. Aprendre a comprendre’ns, acceptar-nos i valorar-nos
18. Estratègies de control i gestió de l’estrès. Relaxació en la vida diària i exercicis de relaxació

Durada:

16 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.