Econòmic financera

Com preparar i presentar de forma eficient una sol·licitud de finançament (Curs focalitzat)

Objectius:

- Com obtenir el màxim finançament al mínim cost.

- Conèixer quins son els aspectes que analitzen les entitats bancàries per aprovar el finançament d’una empresa.

- Saber preparar de forma eficient una sol·licitud de finançament per tenir més possibilitats d’èxit.

- Aprendre a elaborar el Pla d’ empresa i viabilitat; aspectes claus.

- Com preparar l’ Informe financer complet per la banca.

- Realitzar projeccions financeres sostenibles de futur.

- Evitar que la informació i documentació entregada a les entitats bancàries danyi la imatge de l’empresa.

- Optimització del pool bancari. Adequació dels productes financers a les necessitats de l’empresa.

- Com negociar les condicions econòmiques i garanties de les operacions de finançament.

- Obtenció de bones condicions bancàries. Reducció del cost de capital.

Adreçat a:

Directius de pimes, directors financers, gerents, caps d’administració, propietaris, comptables.

Metodologia:

Amb aquesta formació aconseguiràs el màxim finançament amb el mínim cost. Adaptació a les necessitats dels assistents segons sector, tipologia empresa i casos pràctics de les empreses assistents.

Temari:

- Fases en el planteig, presentació, aprovació i negociació d’una operació de finançament.
- Errors, defectes i mancances en una sol·licitud de finançament.
- Metodologia a aplicar per aconseguir finançament.
- Els analistes de riscos: qui son i que fan.
- Aspectes claus que ha de incloure una presentació de finançament a les entitats bancàries.
- Revisió dels Estats financers; aspectes clau a tenir en compte. Avançar-nos a la banca en els punts i aspectes fonamentals.
- Informe financer: format i estructura, aspectes essencials que ha d’ incloure, altre informació rellevant.
- Quina documentació hem de presentar. Informació i documentació especifica per cada casuística d’empresa i necessitats de finançament.
- Projeccions financeres de futur.
- Productes financers: avantatges i inconvenients de cada un i la seva negociació.
- Fonts de finançament tradicionals i alternatives.
- Condicions bancàries que podem obtenir si negociem bé.
- Garanties: diferents tipus de garanties aportades i com optimitzar-les.
- Taller pràctic: preparació d’ Informes financers segons diverses casuístiques de l’empresa.
- Taller pràctic: simulacions en full de càlcul (excel) de diferents tipus de finançament.

Durada:

12 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.