Habilitats directives i personals

Com millorar les compertències personals i professionals (Curs focalitzat)

Objectius:

Amb aquesta formació pretenem:
- Reflexionar sobre el model de competències i l’impacte del desenvolupament competencial
en la millora de l’acompliment professional i/o projecte vital.
- Identificar i desenvolupar les competències més demandades per a qualsevol lloc de
treball o pel lideratge de projectes.
- Conèixer les pròpies competències, detectar les necessàries i desenvolupar-les.
- Incrementar la confiança en les pròpies capacitats.
- Ampliar alternatives i solucions davant problemes quotidians.
- Millorar els nostres resultats i l’eficàcia a les organitzacions i/o projectes personals.

Adreçat a:

- Responsables d’organitzacions que volen millorar els nivells d’eficiència en el desenvolupament
dels llocs de treball.
- Professionals que volen millorar la seva adaptabilitat en un entorn cada dia més canviant.
- Persones que s’incorporen al mercat laboral.

Metodologia:

Activa i participativa, a través d’eines del llenguatge corporal i la comunicació no verbal,
es posa al participant com a protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, fent-lo
reflexionar de manera activa i vivencial sobre els seus patrons de comportament i la forma
de gestionar el seu dia a dia.

Temari:

1. Introducció a les competències professionals
2. El model de gestió competencial a les organitzacions
3. Ser més competent. Beneficis personals i empresarials
4. Identificació de les competències més útils i demandades:
- Consciència d’un mateix. Autoeficàcia
- Anàlisi de problemes. Síntesi
- Habilitats d’organització i de planificació
- Habilitats de comunicació
- Responsabilitat i perseverança
- Presa de decisions
- Orientació al client
- Treball en equip i cooperació
- Capacitat d’aprenentatge i adaptació
- Flexibilitat al canvi
- Motivació
- Compromís amb l’organització
- Gestió de l’estrès
- Resolució de conflictes
- Orientació a l’excel·lència
- Creativitat i innovació
- Emprenedoria i iniciativa
- Lideratge
5. Anàlisi de les competències personals. Mapa personal

Durada:

15 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.