Informàtica i TIC

Millora de la productivitat digital (Curs focalitzat)

Objectius:

En els darrers anys les tecnologies digitals han avançat molt, disposem de la més avançada tecnologia: ordinadors, smartphones, tauletes,... però, traiem tot el partit que ens poden proporcionar aquests dispositius per a la nostra eficiència i productivitat personal i professional?

Aquest programa formatiu pretén ajudar-vos a desenvolupar les habilitats i destreses digitals per l’ús eficient de les tecnologies digitals.

Adreçat a:

Professionals de qualsevol departament o àrea d’una organització en la que la seva activitat principal es sustenti amb la utilització d’eines digitals i de gestió de la informació.

Metodologia:

Es farà un primer taller de visió general i un conjunt de mòduls focalitzats i de curta durada.
Amb una orientació 100% pràctica i d’aplicació immediata en el dia a dia dels participants.
Caldrà que els participants portin a classe el seu entorn de treball habitual: portàtil, tauleta, telèfon...

Temari:

1a. sessió: iProductivitat i Flexible Working


Utilitzar eficaçment i millorar la productivitat:

2a. sessió: Cercadors - Outllook - Powerpoint
3a. sessió: Excel - OneNote - Xarxes socials
4a. sessió: OneDrive/Dropbox - Word - Skipe
5a. sessió: Office a l'iPad - Office a l'Android - Yammer

Durada:

28 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.