Comerç internacional

Desplaçament de treballadors a l'estranger (Curs focalitzat)

Objectius:

Conèixer els aspectes bàsics del desplaçament de treballadors a l’estranger ja sigui de forma temporal o definitiva, tractant el règim jurídic del contracte laboral i les obligacions administratives (estrangeria i seguretat social) a complir.

Temari:

1.- Introducció.
a) Tipologia de supòsits.
- Dins de la UE versus Tercers estats.
- Temporal versus permanent.
- Prestació de serveis versus establiment permanent.
- Personal directiu versus operaris.
b) Principis reguladors.
- No discriminació.
- Llibertats Comunitàries.
2.- El contracte individual de Treball.
a) La llei aplicable al contracte de Treball. Preeminència de la llei del lloc de prestació
del treball.
b) Normes imperatives. Referència a la directiva 96/71/CE
c) Solució de litigis. Competència judicial internacional i eficàcia a Espanya de les
resolucions judicials estrangeres.
d) Incidència de les mesures de conflicte col·lectiu.
3.- Obligacions en matèria d'estrangeria.
a) L'espai Shengen i la política de visats.
b) Principis reguladors en les autoritzacions de residència i treball.
c) Els familiars del treballador desplaçat (Reagrupament familiar).
4.- Obligacions en matèria de Seguretat Social.
a) Els Reglaments comunitaris 883/04 i 987/09
b) Els reglaments comunitaris 1408/71 i 574/72.
c) Convenis bilaterals.
5.- La fiscalitat de les Rendes del Treball.

Durada:

4 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.