Informàtica i TIC

Google adwords - nivell avançat (Curs focalitzat)

Objectius:

Adreçat a persones que ja coneixen i han fet campanyes amb Google Adwords, aquest curs pretén aprofundir i ampliar coneixements per tal d’aconseguir-ne el màxim rendiment.
Conceptes com el AdRank i la seva Quality Score, la correcta selecció de les paraules clau, la segmentació geogràfica avançada, les extensions dels anuncis, el concepte de Rmarketing, o l'optimització de la landing Page, són aspectes que es treballaran a fons durant el curs.

Temari:

1. Repassem el bàsic
-Funcionament de la subhasta a Google AdWords.
-Del AdRank al nivell de qualitat per optimitzar les campanyes.
-Si no saps vendre, no dominaràs AdWords; l'orientació de màrqueting és la clau.
-Configuració correcta del seguiment de conversions.
-Integració amb Analytics.
2. Anàlisi profund de paraules clau; redescobrint paraules clau efectives
-Recerca avançada; de les tendències fins descobrir el que ha pensat el teu competidor.
-Entendre la complexitat del que realment veurà el teu potencial client.
-Dominant l'eina de paraules clau d'AdWords. Paraules clau Long Tail.
-Domina les concordances estàndard i modificades.
-Experimenta amb paraules clau negatives.
-Descobreix i analitza la realitat de les cerques a la teva campanya; els informes de consultes de cerca.
-El simulador d'ofertes per maximitzar les conversions.
3. Segmentació geogràfica avançada.
-Entendre la tecnologia i els seus handicaps en alguns països.
-Arribar d'una manera efectiva a les audiències locals; opcions avançades de localització.
-Extensions d'ubicació i trucada.
-Informes de rendiment geogràfic.
4. Optimització d'anuncis
-El triangle de la rellevància.
-Extreu el teu Unique Selling Proposition.
-El call to action.
-Descobreix més extensions dels anuncis; enllaços, producte, social i mòbil.
-Ad Preview i diagnòstic
5. Xarxa de Display avançada
-L'optimització de les xarxes manual i automàtica.
-El concepte del remàrqueting.
-Com crear llistes de remàrqueting.
-Com activar campanyes de remàrqueting.
6. Pàgines de destinació que porten conversions
-Orientació tècnica.
-Orientació contextual i usabilitat.
-El call to action, de nou.
-Introducció a Google Website Optimizer.
-Pàgines de destinació per paraules clau.

Durada:

6 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.