Gestió empresarial

Un nou model de negoci per a la teva empresa (Curs focalitzat)

Objectius:

• Conèixer amb profunditat el model de negoci actual de la teva empresa i visualitzar si és operatiu o no.
• Saber com es defineix i construeix un nou model de negoci.
• Aportar coneixement i experiència per la presa de decisions.
• Actualitzar i millorar els coneixements en gestió empresarial.

Adreçat a:

Dirigit a tots aquells gerents, directius de Pimes i de gran empresa que vulguin millorar els seus coneixements en matèria de gestió empresarial.
També està molt indicat per tots aquells emprenedors que vulguin crear una nova empresa.

Temari:

1. Preguntes que es resolen en el curs.
• Tinc un model de negoci?
• Com puc saber si el meu negoci està obsolet o no?
• Com puc dissenyar un nou model de negoci?
• Com es gestiona una empresa moderna?
• I totes aquelles preguntes que vulguis fer durant la sessió.
2. Noves tendències de les empreses i de l'economia.
3. Revisió del model de negoci actual:
• Producte, canal de distribució, canal de comunicació, segments, control de la gestió, gestió dels RR.HH., mercats, etc.
4. Com crear un nou model de negoci?
• Generació de models de negoci basat en el model kanban.
• Del client a l'empresa i no al contrari.
• La gestió per lideratge.
5. Les claus de l'èxit d'una empresa moderna.
• Definir el model de negoci.
• Objectius i estratègies.
• Innovació.
• Control 360, quadre de comandament.
• Gestió de les persones.
6. Emportat un llençol (paper de 1,20metres x90 cm) adaptat a l’operativa de la teva empresa (es treballa de forma individual o col.lectiva).

Durada:

10 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.