Habilitats directives i personals

Supervisió d'equips per comandaments intermedis (Curs focalitzat)

Objectius:

Durant aquest curs es tindran en compte les 5 funcions bàsiques:

- PLANIFICAR: concebre plans concrets per l'obtenció dels objectius que s'hagin marcat.
- ORGANITZAR: crear mètodes, procediments i repartiments de tasques i responsabilitats per dur a terme allò planificat.
- DIRIGIR L'EQUIP HUMÀ (LIDERAR): activar i animar al grup, afavorint el seu interès per la feina.
- INTEGRAR A LES PERSONES: saber identificar qui és necessari pel treball.
- CONTROLAR: només pot controlar-se allò planificat i controlar no és mesurar.

Adreçat a:

Gerents, directius i responsables d'equips. També poden assistir al curs persones que vulguin prendre consciència del que significa dirigir i supervisar persones i equips de treball.

Metodologia:

S'utilitzaran casos reals, role-playing i dinàmiques grupals per identificar les àrees de millora dels participants.

Temari:

1. De l'ordre directa a la participació: evolució del rol del supervisor
- Importància de la missió, la visió i els valors en l'estratègia empresarial i en els equips.
- Què és supervisar? Nous temps, noves habilitats, nous rols.

2. Eficàcia, eficiència, efectivitat: dels grups de treball als equips d'alt rendiment (EAR)
- Equips: mites i llegendes.
- Continu de comportaments de lideratge en la presa de decisions en equip.
- Dirigir o liderar: les fases de desenvolupament dels equips, com intervenir des de la supervisió de l'equip i què defineix un Equip d'Alt Rendiment (EAR)
- Una nova manera de liderar i desenvolupar als col·laboradors en l'equip: el coaching.

3. La gestió del compromís en els equips
- El compromís dins dels equips. Com construir-lo?.
- Com ens motivem: de la teoria a la pràctica. Principis de motivació eficaç.
- Comunicació interpersonal eficaç: aprendre a ser assertius i a dir el que pensem o volem.
- Les xarxes de comunicació dins de les organitzacions: com comunicar-nos en cada situació.
- Gestionar els conflictes en l'equip: problema, conflicte, dilema.
- La naturalesa de les diferències en els conflictes. Etapes i alternatives al conflicte.
- Cooperar o competir en l'equip: estratègies de win-win.

4. Eines per la dinamització i supervisió dels equips
- Com donar un feed-back eficaç: guia de treball.
- Com utilitzar els qüestionaris per monitoritzar el desenvolupament de l'equip.

Durada:

16 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.