Comercial i màrqueting

Com incrementar el negoci des de tots els departaments i recolzar al client intern (Curs focalitzat)

Objectius:

• Identificar situacions de fidelització i increment de negoci des de tots els departaments.
• Aconseguir que tots els empleats siguin “venedors”.
• Incrementar una actitud positiva, receptiva i proactiva vers el client.
• Desenvolupar actituds i habilitats que permetin transformar situacions d’insatisfacció en oportunitats de negoci i fidelització.
• Potenciar l’actitud i les habilitats comercials per a acompanyar la venda i realitzar tancament d’operacions.
• En definitiva, incrementar l’orientació de servei al client des de totes les àrees de l’empresa.

Temari:

L’EMPRESA ORIENTADA A LA VENDA I AL CLIENT INTERN.
- La importància del contacte amb el client des de tots els departaments.
- Les expectatives i les percepcions sobre el servei.
- Atributs d’un servei de qualitat: l’atenció com a valor afegit.
- Les funcions de cada departament i la seva contribució a la fidelització i l’increment del negoci.
- L’orientació al client intern i extern com a factor clau de l’estratègia de l’empresa.
- Competències dels professionals orientades a la venda.

LA RELACIÓ AMB EL CLIENT I LA GESTIÓ DE SITUACIONS.
- La transformació de situacions difícils en fidelització i oportunitat de negoci:
. La perspectiva positiva de situacions difícils.
. Actituds professionals: responsabilitat, receptivitat…
. Recabar informació.
. Gestió i solució: fidelització i increment de negoci.
. Seguiment.

ORIENTACIÓ COMERCIAL DES DE CADA DEPARTAMENT.
- Detecció, creació i tancament d’oportunitats de negoci.
. El sondeig i detecció d’oportunitats: escolta activa, saber preguntar...
. Argumentació: com exposar la solució, els beneficis…
. Superació d’objeccions: acceptació i tècniques de superació.
. Tancament de la venda: signes de compra i tècniques.
. Seguiment de l’operació.

APLICACIÓ A CASOS PRÀCTICS.
- Casos pràctics.
- Guia pràctica d’aplicació.
- Conclusions.

Durada:

15 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.