Gestió empresarial

Com definir els objectius, l'estratègia i el pla d'acció (Curs focalitzat)

Objectius:

Una empresa sense direcció acaba perduda i amb molts pocs beneficis. La majoria d’empreses no tenen definits o ben definits els seu vector de direcció, els seus objectius (estratègics, operatius, per departament i personals), la seva estratègia i el que és més important la seva plasmació en un pla d’acció que és l’eina que baixa la teoria a la pràctica.
Els obectius d’aquest seminar són:
• conèixer com aplicar de forma pràctica aquestes eines de gestió imprescindibles a l’empresa o al meu departament.
• demostrar que una empresa que treballa amb objectius i estratègia, és molt més rendible, i entra en un procés de millora continua.

Adreçat a:

Dirigit a totes aquelles persones interessades en millorar la seva empresa o el seu departament, especialment aquellls gerents i quadres entremitjos d’empreses en les que es vol començar a aplicar canvis importants en el seu model de negoci.

Temari:

1. Conceptes bàsics sobre objectius i estratègies.
2. Com marcar i definir els objectius i les estratègies en una empresa.
• Vector de direcció.
• Model de negoci.
• Identificació dels principals problemes.
3. Principals estratègies empresarials.
4. Els objectius estratègics i els objectius operatius.
5. Com controlar els objectius i les estratègies.
• Pla d’acció
• Quadre de comandament 360
6. Exemples reals i casos pràctics.

Durada:

10 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.