Habilitats directives i personals

PREZI: Com fer presentacions creatives i dinàmiques (Curs focalitzat)

Objectius:

Comunicar idees tot creant i configurant presentacions que seran exposades davant una audiència mitjançant una projecció amb l'ordinador.

Adreçat a:

Aquelles persones que han de realitzar exposicions, presentacions o demostracions i compartir idees amb el suport d’un ordinador, d'una forma més creativa, visual i original.

Metodologia:

Breus exposicions teòriques que serveixen per introduir els exercicis que es posen en pràctica a cada sessió.
Es requereix tenir coneixements de l’entorn Windows i dels serveis bàsics d'Internet

Temari:

CONCEPTES GENERALS
-Creació d'un compte. Tipus de comptes i preus.
-Perfils: públic o privat.
-La teva URL.
-Enllaç a Facebook -> Cronologia.

CREACIÓ DE PREZIS
-Navegació pel llenç.
-L'eina de transformació.
-Plantilles.
-Personalització de colors i tipus de lletra.
-Punts d'ancoratge.
-Emmarcar el contingut.
-Inserir dissenys.
-Dibuixar formes, fletxes i línies.
-Afegir URLs a la presentació.
-Rutes.
-Reutilització de Prezis.

COL·LABORACIÓ I COMPARTICIÓ
-Privacitat.
-Prezis portables.
-Reproducció automàtica.
-Treball a distància.

IMPORTACIÓ DE DIAPOSITIVES DE POWER POINT

EINES I CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
-Marcs invisibles: Reducció de la saturació.
-Capes.
-Escalats.
-Marcs 4:3.
-Transicions fluides.

DESCOBRINT PREZI
-Tutorials.
-Explorar presentacions.

Durada:

16 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.