Habilitats directives i personals

Com preparar i dirigir reunions amb eficàcia (Curs focalitzat)

Objectius:

· Determinar en quins casos s’han d’utilitzar les reunions com a eina de comunicació interna.
· Decidir els aspectes metodològics òptims per a la convocatòria d’una reunió efectiva.
· Definir els objectius mínims a aconseguir en una reunió i seguir unes fases establertes per a la seva consecució.
· Conèixer i posar en pràctica el rol d’un director de reunions efectives i satisfactòries per a tots els assistents.
· Tractar participants i situacions difícils en una reunió.
· Disposar de tècniques específiques per a prendre decisions de forma objectiva.

Temari:

La reunió: és necessària ?
La comunicació interna a les organitzacions: mecanismes útils
Què és una reunió efectiva
Tipus de reunions
Aspectes que provoquen ineficàcia: el cas propi
La necessitat d’utilitzar tècniques
Com organitzar una reunió?
Els assistents a la reunió
El temps i el seu tractament a les reunions
La influència de l’espai físic
Material i sistemes de recolzament
Com preparar i estructurar una reunió?
La planificació òptima
La preparació: ordre del dia i informació
Estructuració i control del desenvolupament de la reunió
Resum i sistemes de registre
Anàlisi metodològica de les reunions
Quines funcions ha d’exercir el director?
El rol clau del director de la reunió
Funcions del director de la reunió
Habilitats i tàctiques
El lideratge de les reunions
Com tractar els participants difícils?
El rol dels participants
Adaptar-se i complementar els rols
El tractament de participants problemàtics
La superació de situacions difícils
Com aplicar-ho a la meva situació?
Aplicacions pràctiques
Pla personalitzat d’aplicació

Durada:

10 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.