Comerç internacional

Garanties de cobrament d'exportacions (Curs focalitzat)

Objectius:

Identificar, valorar i gestionar les noves i més satisfactòries formes de garantir el cobrament de les exportacions, aprofundint en la seva operativa i els seus costos.

Adreçat a:

Adreçat fonamentalment a personal administratiu-financer de empreses exportadores. També pot resultar d'interés a responsables d'exportació de pimes, a gerents de microempreses amb activitat exportadora i a diplomats i llicenciats universitaris amb interès en la gestió d'exportacions.

Temari:

1. Garanties a primer requeriment : concepte, característiques, operativa, costos i valoració global.

2. Crèdits documentaris stand-by (stand-by genérics i stand-by revolving) : concepte, característiques, operativa, costos i valoració global..

3. Confirming d´exportació : concepte, característiques, operativa, costos i valoració global.

Durada:

4 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.