Recursos humans

Selecció 2.0 (Curs focalitzat)

Objectius:

Aquest curs pretén fer entendre als participants que…

- La Web 2.0 en la que estem vivint actualment ha accedit amb força (i per quedar-se) en el món dels RH i la selecció.
- Donar a conèixer al professional de la selecció l’interessant conjunt d’eines disponibles totalment categoritzades.
- El candidat / treballador del futur ha nascut amb aquestes eines integrades (és l’anomenat “nadiu digital”) i, per tant, la seva recerca es realitzarà per aquests nous mitjans.
- La recerca del talent necessari per les empreses comença a passar per crear comunitat i “seduir” al candidat.

Temari:

1. Introducció: el món de la Web 2.0 aplicat al món de la selecció
2. Comencem a conèixer les eines: un esquema general per situar-nos
3. Aprofundim: totes les eines disponibles vistes amb detall (xarxes socials i aplicacions relacionades, xarxes professionals horitzontals i verticals, twitter, eines 2.0 complementàries, noves eines innovadores).
4. Recull de casos pràctics (nacionals i internacionals).

Durada:

5 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.