Comerç internacional

El comerç exterior en 50 documents (Curs focalitzat)

Objectius:

Oferir als participants una idea clara de tots els fluxos documentals a l'exportació/importació d'una mercaderia, tenint en compte l'ús i les funcions de cadascun dels agents que intervenen en l'operació respecte del docuemnt i, a més, les obligacions de l'exportador i l'importador en funció del terme comercial pactat.

Adreçat a:

Gerents de pimes exportadores; directors comercials i d'exportació; personal dels departaments d'exportació, tant comercials com personal adminisratiu i, en general, qualsevol professional interessat en el domini de la mecànica documental d'importació-exportació.

Metodologia:

S'analitzaran els documents utilitzats en el comerç exterior seguint un esquema lògic d'oferta internacional, Incoterm a Incoterm.

Temari:

1. Documents
1.1. De producte i comercials
1.2. De caràcter oficial
1.3. De transport, logística i assegurança de la mercaderia
1.4. Duaners i fiscals
1.5. Bancaris i financers

2. Formalització de documents

3. Exemples d'errors en la formalització documental

Durada:

10 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.