Habilitats directives i personals

Temps i delegació. Com guanyar eficàcia al lloc de treball (Curs focalitzat)

Objectius:

- Oferir recursos per facilitar una millor organització personal com a premissa per organitzar a l'equip.
- Explorar i identificar el nostre model propi d'organitzar-nos.
- Tenir present com ens relacionem amb el temps i oferir mitjans per optimitzar el seu ús.
- Obtenir un criteri per prioritzar les tasques segons el seu grau d'importància.
- Donar a conèixer una sistemàtica per organitzar l'agenda diària.
- Redescobrir la delegació com una estratègia essencial del lideratge efectiu, tot aprenent quines són les seves claus perquè aporti "valor afegit" i no esdevingui un "problema afegit".
- Saber dir NO amb fermesa i respecte.
- Identificar els punts forts i àrees de millora de la nostra organització.

Adreçat a:

Directius, comandaments intermedis i tot professional que desitgi millorar la seva gestió del temps i la delegació en els altres.

Temari:

1. Punt de partida
- Com gestiono la meva vida?
- Les cinc dimensions de l'ésser humà: personal, familiar, social, laboral i comunitària.
- Impacte d'una dimensió en les altres.
- Conciliant les cinc dimensions.

2. Com gestiono el meu temps ara en l'àmbit laboral?
- Importància d'organitzar-nos com a gestors de persones.
- Conseqüències d'una mala organització del treball.
- La paradoxa del temps.
- Què faig amb el meu temps?
- Els lladres del temps: lladres externs i interns.
- Anàlisi de l'agenda diària.
- Quadrant tasques / temps.
- El meu lloc de treball.
- El quadrant urgent vs. important.
- Conclusions de l'anàlisi.

3. Què diuen els gurús?
- La llei de Parkinson.
- Les tres lleis de Murphy.
- Les quatre lleis d'Acosta.

4. Mesures per endreçar el nostre cervell.
- La sobrecàrrega crònica: símptomes i efectes.
- Funcionament del nostre cervell.
- Mesures per a facilitar el bon funcionament del cervell: mesures generals i mesures en el treball (organització diària).

5. Delegar sense perdre el control.
- Delegar o viure estressat: tu tries!
- Què ens impedeix delegar?
- Conseqüències de no delegar.
- El pilar de la delegació: la confiança.
- Delegar: què? en qui? quan?
- La delegació com a procés.
- Com està el meu equip ara i com vull que estigui? (estratègia a seguir per delegar a cada membre de l'equip en funció de les seves característiques).
- Regles del joc i fases de la delegació.
- Delegació, supervisió i control.
- Què fer si l'altre no compleix? converses per reclamar.
- Saber DIR NO: quan dic SÍ a alguna cosa que no vull, dir NO a una cosa que vull.

6. Pla d'acció personal
- Especificar el meu objectiu: un problema és un objectiu mal definit, característiques d'un objectiu engrescador.

Durada:

16 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.