Habilitats directives i personals

Mapes mentals (Curs focalitzat)

Objectius:

Si volem ser realment eficients i volem aconseguir els nostres objectius professionals i personals és imprescindible que potenciem al màxim les nostres immenses capacitats cerebrals.

Els mapes mentals són una eina que ajuda a assimilar la informació i els coneixements àgilment. Més de 250 milions de persones en el món la utilitzen.

La present acció formativa pretén:
• Proporcionar eines per desenvolupar les habilitats, crear i aprendre de forma eficaç
• Aprofitar les capacitats del nostre hemisferi cerebral dret
• Millorar el nostra eficàcia i eficiència en la tasca diària, obtenint millors resultats en els temes que siguin de la nostra competència

Temari:

1. Antecedents dels mapes mentals
• Origen ( Leonardo da Vinci, Einstein, Darwin,…)
• Els dos hemisferis cerebrals : Analític vs Creatiu
2. Què és un mapa mental i per què serveix?
• Aplicació dels mapes mentals en l’àmbit professional i personal
3. Avantatges i beneficis dels mapes mentals
• Potenciació de les nostres capacitats mentals
• Estructuració del pensament
4. En què es basen?
• El poder de les paraules i el poder de les imatges
• Aprenentatge natural i llibertat de pensament
5. Com es construeixen?
• Què necessitem?
• Mecanismes per la seva elaboració
6. Desenvolupament i aplicació dels mapes mentals en la nostra pràctica diària
• Organitzar i estructurar els nostres pensaments
• Preparar de manera eficaç les nostres presentacions, reunions, entrevistes
• Potenciar la nostra creativitat
• Potenciar la nostra memòria
• Gestionar el nostre temps de manera eficaç
• Planificar i programar les nostres tasques
• Organitzar-nos l’agenda
• Presa de decisions
• Altres aplicacions
7. Síntesi, conclusions i pla d’acció
• Desenvolupar el pla d’acció de millora individual amb els temes a aplicar d’immediat
• Col·laboració i assessorament del formador – facilitador

Durada:

8 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.