Gestió empresarial

Com controlar el nostre negoci mitjançant el quadre de comandament integral (Curs focalitzat)

Objectius:

En qualsevol empresa o negoci s’han de prendre decisions constantment. Aquestes decisions no es poden basar en la intuïció: cal gestionar correctament la informació por poder decidir, cal saber quina és aquesta informació i quines eines tenim per gestionar-la correctament. En definitiva, cerquem controlar el negoci. Són objectius específics d’aquest programa:
• Adquirir consciència que una bona gestió professional ajuda a desenvolupar els projectes empresarials en un entorn global i que aquesta gestió professional s’adquireix mitjançant l’experiència i la formació, coneixent, entenent, millorant i implementant les eines de treball més adients a cada moment.
• Desenvolupar una visió estratègica del negoci i obtenir un control mitjançant el quadre de comandament. S’ha d’entendre el negoci, detectar els canvis i prendre decisions d’una forma raonada, lògica, estructurada i creativa.
• Analitzar i adaptar el quadre de comandament a les diferents realitats de les diferents àrees de l’empresa

Temari:

1. Introducció
Per què necessitem un quadre de comandament?
Què és un quadre de comandament?
Eines de control.
2. Control de l’estratègia
Què és un pla estratègic.
Com fer una planificació estratègica.
Com plasmar el control estratègic en el quadre de comandament.
Casos pràctics.
3. Control econòmic financer
Introducció a l’anàlisi de balanços.
Com plasmar el control econòmic financer en el quadre de comandament.
Casos pràctics.
4. Control comercial
Les estructures comercials.
Com plasmar el control comercial en el quadre de comandament.
Casos pràctics.
5. Control dels recursos humans
Introducció als recursos humans.
Com plasmar el control dels RH en el quadre de comandament.
Casos pràctics.
6. Control de producció
Control de la producció de serveis i de la producció de productes físics.
Casos pràctics.

Durada:

10 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.