Comerç internacional

Operacions triangulars (Curs focalitzat)

Objectius:

La complexitat operativa i comercial d’aquestes operacions comporta que les empreses tinguin la necessitat de dominar aspectes en diferents camps. L’assistent aprendrà com funcionen els circuïts documentals, els mitjans de pagament específics, el concepte d’origen i la fiscalitat pròpia d’aquest tipus d’operacions... tot minimitzant els riscos comercials i maximitzant els beneficis d’aquest tipus d’exportacions / importacions.

Metodologia:

S’alternaran les exposicions conceptuals amb la resolució de casos pràctics i simulacions i dinàmiques de grup per tal d’assegurar l’assoliment dels coneixements.

Temari:

1) Concepte d’operació triangular
a) Què és i que no és una operació triangular
b) Utilització correcte dels Incoterms en operacions triangulades des dels diferents intervinents
c) Transmissió d’orígens i la seva gestió documental

2) Operacions triangulars al comerç intracomunitari. Què passa quan es ven una mercaderia a un client d’un país intracomunitari, lliurant la mateixa a una altra empresa d’un altre país intracomunitari

3) Operacions triangulars a la importació. Què passa quan compro a un proveïdor del país ‘A’ i la mercaderia m’arriba directament d’una altra empresa d’un país ‘B’

4) Operacions triangulars a l’exportació. Què passa quan li venc a un client d’un país ‘A’ i em diu que li enviï la mercaderia a una altra empresa d’un país ‘B’

5) Operacions triangulars. La figura de l’intermediari. Jo compro i venc mercaderies en operacions triangulars, què haig de fer?

6) Casos singulars i exemples pràctics

Durada:

6 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.