Qualitat, medi ambient i prevenció

Contractació energètica per a pimes (Curs focalitzat)

Objectius:

Des de l'any 2009 les empreses amb una potència elèctrica contractada superior a 10kW i/o un consum anual de gas igual o superior a 50.000 kWh, han de contractar el seu subministrament energètic al mercat lliure. Davant aquest nou escenari, aquest curs té com a objectiu adquirir els coneixements bàsics per:
- Contractar el subministrament d'energia elèctrica i gas natural al mercat lliure.
- Extreure i entendre tota la informació qye proveeixen els contractes i factures de llum i gas.

Adreçat a:

Responsables d'administració, comptabilitat, finances o compres que es vulguin iniciaren aquest àmbit.

Temari:

1. Introducció a la normativa dels mercats energètics. Punt de vista del consumidor.
2. Anàlisi del contracte actual: preu, període de facturació, venciments...
3. Tractament de les dades de partida: consum, costos, excessos, reclamacions...
4. Preparació del model de licitació i sol·licitud d'ofertes econòmiques.
5. Anàlisi comparatiu dels pressupostos.
6. Validació de la proposta de contracte: termini, paralitzacions, recàrrecs, bonificacions...
7. Revisió de la primera factura: verificació de les condicions contractuals.
8. Exercicis i casos pràctics.

Durada:

4 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.