Informàtica i TIC

Excel aplicat a les finances (Curs focalitzat)

Objectius:

Obtenir els coneixements necessaris per utilitzar les eines que Excel proporciona, a l’àmbit financer, de les operacions més habituals.

Adreçat a:

El programa va dirigit a persones que tinguin coneixements de finances i que tinguin nocions bàsiques d’Excel.

Temari:

1. Funcions bàsiques

1.1. Funcions matemàtiques i trigonomètriques
1.2. Funcions lògiques
1.3. Funcions de recerca i referència

2. Funcions financeres

2.1. Funcions d’interès
2.2. Funcions de descompte
2.3. Préstecs i anualitats
2.4. Amortitzacions de béns
2.5. Arrendaments financers
2.6. Anàlisi d’inversions

Durada:

15 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.