Comerç internacional

L'ús de les xarxes socials per internacionalitzar l'empresa (Curs focalitzat)

Objectius:

Des del punt de vista d'una empresa, la utilització de les xarxes socials comença a ser una eina molt útil per arribar a potencials clients finals d'altres països a cost comparatiu molt baix.
Facebook, Twitter, Linkedin ,Myspace, són conegudes a nivell mundial, però si les nostres accions són internacionals hem de conèixer quines són les més importants en funció del país destí i descobrir com podem fer-les servir per promocionar-nos.
En aquest seminari s'explicarà què és, i com pot extreure l'empresa internacional el màxim profit a la Web 2.0. amb exemples pràctics i casos reals d'empreses que han realitzat aquest tipus d'accions.

Temari:

1. Què significa que hem d’estar preparats per a la Web 2.0.?
2. Selecció de les eines 2.0. més adients en funció del país.
3. Definició del Públic Objectiu del país destí i selecció de l’eina més adient per segmentació.
4. Opcions de promoció i publicitat que ofereixen les eines per països.
5. Control i seguiment de les accions, fins trobar el retorn de la inversió.
6. Casos pràctics per continents; Amèrica, Europa, Rússia i Àsia.

Durada:

4 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.