Comercial i màrqueting

Estratègies de motivació comercial i venda en entorns difícils (Curs focalitzat)

Objectius:

En finalitzar l’acció formativa els participants seran capaços de:

• Desenvolupar l’auto motivació en el treball en situacions difícils.
• Autoanalitzar la pròpia auto motivació per tal de desenvolupar-la.
• Reciclar percepcions i emocions negatives en positives.
• Desenvolupar estratègies de motivació i gestió centrades en el comercial i en el client.
• Ser capaços de convertir amenaces en oportunitats a la venda.
• Millorar la productivitat i reafirmar-se en el treball i els resultats.

Adreçat a:

Professionals que es dediquen a l’activitat comercial.

Temari:

UNA COMPETÈNCIA COMERCIAL CLAU: L’AUTOMOTIVACIÓ EN SITUACIONS DIFÍCILS.
Canvi de paradigmes en situacions difícils.
En què consisteix l’automotivació.
Com automotivar-se al treball comercial.
Les variables que incideixen a la motivació: Intrínseques - Extrínseques.
Com gestionar cada una de les variables per a potenciar la motivació.
La motivació transcendent.
Com reciclar energia negativa en positiva.
La motivació personalitzada: situació, expectatives i desenvolupament del potencial.

COM GESTIONAR PERCEPCIONS I EMOCIONS PER A MOTIVAR-SE.
Percepcions limitadores o potenciadores.
Com gestionar percepcions inadequades.
Emocions que paralitzen i emocions que faciliten l’eficiència.
Com gestionar les emocions.
Com motivar-se davant de situacions difícils.

ESTRATÈGIES I TÀCTIQUES CENTRADES EN EL PROPI COMERCIAL:
Estratègies i tàctiques centrades en el propi comercial:
- Identificació, vinculació i compromís.
- Comunicació constant.
- Potenciació del treball en equip i el recolzament mutu.
- Formació i potenciació del talent i la innovació.

ESTRATÈGIES I TÀCTIQUES CENTRADES EN EL CLIENT:
Estratègies motivacionals cap al client:
- Transformació d’amenaces en oportunitats.
- Argumentació efectiva i superació d’objeccions.
- Construcció de nous argumentaris.
- Reorientació de productes i serveis.
- Identificació de necessitats actuals per a clients nous i per a clients potencials.
- Fidelització de clients.
- Gestió profesional del networking.
- Negociació amb noves variables.

COM INCREMENTAR LA PRODUCTIVITAT I L’EFICIÈNCIA
Els nous objectius comercials.
Anàlisi i rendibilitats de les rutes, les visites…
Estratègies comercials per a cada client.
Funcions, tasques i activitats.
Tasques d’alt i baix rendiment.
Tècniques de gestió del temps.
Gestió d’imprevistos.

APLICACIONS PRÀCTIQUES.
Estudi de casos pràctics reals.
Activitats i aplicacions practiques.
Conclusions finals.

Durada:

16 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.