Fiscal i jurídica

Operacions vinculades (Curs focalitzat)

Objectius:

Donar a conèixer els supòsits en que existeixen operacions vinculades, les obligacions documentals de les mateixes, les sancions per no documentar correctament i els ajustos que pot fer l’Administració sobre aquestes operacions.

Adreçat a:

Directors generals, gerents, directors financers i administratius, comptables, assessors fiscals, consultors i, en general, a totes aquelles persones amb responsabilitat dins d’aquest àmbit.

Temari:

1. L'abast de les operacions vinculades
2. Els mètodes de valoració
3. Els ajustos valoratius
4. Les obligacions documentals
5. El règim sancionador

Durada:

6 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.