Idiomes

English for Telephoning and Emailing (Curs focalitzat)

Objectius:

• Facilitar als participants les eines bàsiques per tal de fer-se entendre per telèfon i per escrit.
• Desenvolupar i agilitzar les tècniques de comunicació en anglès per l’atenció telefònica i escrita.
• Adquirir i millorar el vocabulari i les estructures gramaticals per tal de comunicar-se d’una manera clara i entenedora.

Adreçat a:

Dirigit a professionals i personal administratiu que necessita aprendre o millorar l’expressió escrita i oral per la documentació en el món empresarial, és a dir, atenció telefònica, e-mails, cartes comercials i altre tipus d’escrits en els quals s’utilitza terminologia de negocis.

Temari:

Mòdul I
Recepció de trucades.
Identificació: Demanar informació.
Posar en contacte a les persones: Preguntar per a una persona o departament, passar trucades, deixar trucades en espera.
Missatges: contestar per una altre persona, oferir-se per anotar missatges, recepció de missatges.
Reunions i visites: concertar dia i hora per reunions i visites, confirmació, canvi i cancel•lació de visites concertades.
Problemes en la comunicació: contestar a problemes en la comunicació, persones que ens costa d’entendre per telèfon o que tenen dificultat en entendre’ns, afrontar problemes tècnics.
Finalització de trucades.

Mòdul II
Cartes comercials: estructura, registre i contingut. Formules establertes
E-mail: estil i registre, estil directe indirecte.
Sol•licituds: d’informació, de pressupostos, de feina...
Reclamacions i queixes: formulacions i explicacions. Respostes i resolucions.
Correspondència per concertar visites, reserves d’hotel, agencies de viatges, notificacions de canvis.
Estructures: revisió de formes verbals, correcta formulació de frases i preguntes, comparacions, false friends, connectors.

Durada:

30 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.