Habilitats directives i personals

EL TREBALL EN EQUIP: organització integral i motivació (Curs focalitzat)

Objectius:

• Establir el rol, les funcions i les responsabilitats d’un cap d’equip tot alineant-se amb les directius de l’empresa.
• Potenciar la detecció de necessitats dels col·laboradors tant a nivell laboral com psicològic per a maximitzar la seva eficiència.
• Motivar als professionals tant de forma general com personalitzada en funció de la seves característiques i generació.
• Integrar als professionals de les diferents generacions presents a l’empresa aprofitant el millor que poden aportar.
• Potenciar el treball en equip necessari entre els col·laboradors i entre els mateixos comandaments.
• Desenvolupar les habilitats de negociació i mediació en la resolució de possibles conflictes.
• Establir la importància d’un adequat lideratge vers l’equip, atenent a les característiques d’aquests.
• Analitzar el seu estil i capacitats de lideratge i que identifiquin punts forts i àrees de millora.
• Establir la importància de la comunicació interna com a necessitat operativa i psicològica del personal i el seu rol com a facilitador de la informació.
• Desenvolupar les seves habilitats de comunicació interpersonal com a emissors i receptors, utilitzant les eines i els canals adequats.

Adreçat a:

Responsables d’equips de treball, gerents d’empresa, directius i comandaments que tinguin un grup de persones al seu càrrec i que vulguin potenciar les seves competències com a líder i aconseguir incrementar l’eficiència dels seus col·laboradors.

Metodologia:

La metodologia es basa en un 30% d’exposició dialogada sobre els diferents conceptes i tècniques. El 70% del temps es treballen exercicis i casos pràctics, dinàmiques de grup i role-playing, visualització de vídeos... que ajuden a interioritzar les habilitats de comunicació interpersonal.
Es finalitza cada sessió amb un pla d’acció per posar en pràctica les accions necessàries per assolir els objectius de millora. A la darrera sessió es dissenya el Pla d’Aplicació per aconseguir la transferència de totes les accions “sobre el terreny”.

Temari:

1. Les funcions del responsable d’equips i la motivació dels col·laboradors
• El responsable d’equips: objectius d’eficiència i clima laboral
• Funcions del comandament intermedi
• Les fonts de poder
• Poder i autoritat: com aconseguir el reconeixement de l’equip
• Competències de la Intel·ligència Emocional per a motivar a l’equip
• La motivació dels col·laboradors en funció de la seva generació
• Les característiques de cada generació: T, BB, X, Y i Z
• Les expectatives i els factors motivacionals dels millenials
• Elements que afavoreixen la motivació
• Models explicatius de la motivació
• Tècniques per a incrementar la motivació.

2. Desenvolupament del treball en equip: gestió de conflictes i negociació
• Foment del treball en equip vers els col·laboradors i entre els comandaments
• Coordinació, col·laboració, confiança, sinèrgies
• Prevenció i resolució positiva de conflictes.

3. El lideratge de l’equip i el tractament de cada col·laborador
• El lideratge per a potenciar la productivitat de l’equip
• Estils de lideratge
• El lideratge en funció de la fase de desenvolupament de l’equip i de les persones
• El lideratge intergeneracional: com crear sinèrgies entre generacions.

4. La comunicació interna a l’empresa
• La comunicació interna a l’empresa: importància i implicacions
• El rol del responsable respecte a les funcions comunicatives
• Comunicació formal i informal
• La comunicació com a element motivador
• Fluxos de la comunicació interna
• Instruments per a la comunicació interna
• Tècniques per a reunions efectives
• Tècniques de presa de decisions en equip.

5. La comunicació i el clima laboral a l’empresa
• La comunicació interpersonal com a base de les relacions humanes: productivitat, prevenció de conflictes, millora del clima laboral...
• Model de comunicació interpersonal
• Elements psicològics que incideixen en la comunicació
• Imatge i comunicació
• Anàlisi i desenvolupament del rol d’emissor
• Anàlisi i desenvolupament del rol

Durada:

25 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.