Comerç internacional

Tractament d’incidències (pèrdues, danys i endarreriments) en el transport internacional (Curs focalitzat)

Objectius:

El seminari tracta de les limitacions en la responsabilitat dels transportistes internacionals davant de pèrdues, danys i endarreriments en el transport i explica la millor manera de salvar aquestes limitacions: una correcta gestió de la documentació del transport i una correcta contractació de l’assegurança del transport internacional.
Proporcionar les eines necessàries per a la correcta gestió (prevenció i solució) de les incidències en el transport internacional.

Adreçat a:

Personal administratiu i logístic d’empreses amb activitat internacional. Especialment adreçat al personal dedicat a la gestió administrativa d’exportacions i importacions, i molt especialment al personal que tracta habitualment amb transitaris i transportistes internacionals.

Temari:

a) Limitacions legals de la responsabilitat dels transportistes internacionals davant pèrdues, danys i endarreriments: límits quantitatius i qualitatius.
b) Correcta gestió documental en el transport internacional: contractació i reserves.
c) Correcta contractació de l’assegurança del transport internacional: cobertura, documentació, costos.
d) Activitat: anàlisi d’assegurança del transport internacional (documentació i costos).

Durada:

4 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.