Habilitats directives i personals

Networking: com millorar la xarxa de contactes (Curs focalitzat)

Objectius:

En finalitzar l’acció formativa els participants seran capaços de:
• Conèixer els fonaments estratègics del networking professional (què és i què no és)
• Disposar d’elements d’anàlisi per establir en quin punt es troba la nostra xarxa de contactes
• Millorar les habilitats socials i comunicatives necessàries personals
• Disposar d’un important conjunt de recursos i eines web per millorar la nostra xarxa

Temari:

EL NETWORKING PROFESSIONAL: QUÈ ÉS I QUE NO ÈS
El networking: una breu introducció
Els contactes: on els tenim?
Els mites al voltant de la disciplina: què no és networking?
Una mica d’història: la teoria dels 6 graus de separació

LES XARXES SOCIALS
Les xarxes socials: què són?
Tipus de xarxes
Tipus de contactes
Exercicis de sistematització

ELEMENTS IMPRESCINDIBLES PER FER NETWORK
Els elements físics/materials
Les habilitats comunicatives/socials

LES PRINCIPALS TROBADES I COMUNITATS DE NETWORKING ESPANYOLES
Presentació i exposició d’exemples.


LA XARXA: EINES, RECURSOS I PLATAFORMES
Les plataformes virtuals espanyoles
Les plataformes virtuals internacionals
Iniciatives curioses: el networking amb imaginació

DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES SOCIALS AL NETWORK
La primera impressió: el feeling
Com generar una primera bona impressió
Com fer que se’n recordin de nosaltres temps després de la interacció de network
Com detectar el que agrada del que diem i el que no
Dominar la comunicació no verbal a la interacció de network
- distancia interpersonal
- com donar la mà
- la mirada, la postura, la veu…etc.
- Tècniques d’escolta activa
- Estils de personalitat segons la forma d’establir contactes

CONCLUSIONS I CONSELLS FINALS
Les recomanacions finals
Dinàmica de grup final

Durada:

12 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.