Habilitats directives i personals

Oratòria i teatre. Parlar en públic mitjançant la tècnica dels actors (Curs focalitzat)

Objectius:

- Aprendre a parlar en públic a partir de la pràctica i la funcionalitat del discurs.
- Aprendre a gestionar la por escènica.
- Definir i entrenar les eines que ens ajudaran a fer més efectives les nostres presentacions.
- Proporcionar un mètode de construcció, memorització i assaig del discurs.
- Aprendre a parlar en públic amb convicció i credibilitat. Amb passió i entusiasme.

Adreçat a:

Empresaris i professionals de tots els àmbits (emprenedors, directius i tècnics, docents, periodistes, polítics...) interessats a gaudir de l’oratòria; a persuadir, convèncer i motivar les seves audiències. En general, tots aquells que vulguin millorar les seves classes, ponències o xerrades i aprofitar les oportunitats que ens ofereix aquesta eina magnífica.

Metodologia:

Partirem tant d’exercicis com de de petites introduccions teòriques o BRIEFINGS. Comparant l’actor i l’orador en relació a cada tema, desenvoluparem les eines per treballar-lo amb eficiència. Les tècniques proposades ens permetran assolir els objectius.

Temari:

Tot i que el curs es fonamenta en la pràctica, a les primeres classes desenvoluparem els conceptes bàsics:
• L’estructuració del missatge.
• El nostre instrument (veu –parallenguatge- i cos –comunicació no verbal-) i els suports gràfics.
• El pànic escènic i la relació amb l’audiència.

A la darrera classe aplicarem les destreses adquirides, amb una ponència personal que cada alumne prepararà durant el curs amb l’assessorament del docent.

Durada:

12 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.