Comercial i màrqueting

Tècniques de negociació comercial (Curs focalitzat)

Objectius:

Proporcionar als participants els coneixements més adients per desenvolupar les seves habilitats comercials en l'àmbit de la negociació i de la persuasió.

Temari:

- La negociació comercial: elements bàsics
- Aspectes psicològics de la negociació comercial
- La negociació comercial i la comunicació: pràctiques de persuasió / influència
- Barreres més comunes per una negociació efectiva. Com eliminar-les.
- Estratègies efectives per millorar la influència del negociador comercial sobre les altres parts
- Fases de la negociació comercial (venda i negociació):
Preparació
Negociació
Post-negociació
- Tipus de negociació comercial:
Competitiva
Cooperativa
- Casos pràctics i de simulació

Durada:

20 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.