Gestió empresarial

Secretariat de direcció: imatge, comunicació i organització (Curs focalitzat)

Objectius:

Adquirir una visió actual del rol de secretariat de direcció, potenciant la capacitat organitzativa i de coordinació així com de pressa decisions.

Aplicar la intel•ligència emocional a la taca professional de secretariat de direcció i tenir consciència i capacitat de regulació de les pressions adjacents al càrrec, tot desenvolupant les necessàries habilitats de comunicació.

Temari:

1. L’organització administrativa en les tasques de secretariat de direcció
a. El rol professional
b. La productivitat a l’oficina. Funcions, normes, procediments. Eficàcia i eficiència
c. La solució de conflictes i la presa de decisions

2. L’organització del temps
a. L’organització del temps individual. Característiques, reptes i metodologia
b. L’organització del temps del treball. La programació i la planificació

3. Les relacions positives
a. La comunicació personal
b. Anàlisi de les actituds òptimes per al secretariat de direcció
c. Elements de millora de les relacions interpersonals
d. L’auto motivació

4. La creació de la imatge adequada
a. La imatge corporativa
b. L’organització de les reunions
c. Les relacions publiques

Durada:

16 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.