Idiomes

Business English Course (Curs focalitzat)

Objectius:

Curs on es treballen totes les competències d’aquesta llengua (l’anglès escrit, parlat, llegit i escoltat) on s’adquireix més seguretat alhora de parlar en anglès i permet treballar les habilitats orals i escrites en un context empresarial.
Es desenvolupen les tècniques de comunicació i es treballen les estructures gramaticals per poder parlar per telèfon, negociar, participar a reunions i escriure correctament.

Adreçat a:

El Business English Course és un curs dissenyat per a persones amb un nivell intermedi o superior amb voluntat de consolidar les habilitats orals i escrites de la llengua des del vessant empresarial.
Amb l’objectiu de facilitar la bona marxa del curs, prèviament es realitzarà un test oral a cada participant per assegurar que es té el nivell requerit.

Temari:

-Estructures gramaticals (segons el nivell dels participants)
-Vocabulari i expressions propis de l’àmbit empresarial
-Atenció a reunions amb clients i presentació de l’empresa
-Atenció al client i solució de problemes
-Atenció telefònica i correspondència
-Negociacions comercials
-Altres àrees especifiques i adaptables al perfil del assistents

Durada:

30 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.