Fiscal i jurídica

Liquidació de l'impost sobre el valor afegit (Curs focalitzat)

Objectius:

Adquirir els coneixements conceptuals i pràctics necessaris per poder confeccionar les declaracions trimestrals i mensuals de l’IVA així com el resum anual, a més de conèixer la gestió del propi impost.

Temari:

1. El fet imposable del IVA, les entregues de béns i les prestacions de serveis
2. Les operacions exemptes de l’impost
3. Anàlisis especial de les operacions immobiliàries
4. El lloc de realització de les operacions subjectes a IVA
5. Les operacions intracomunitàries
6. La meritació del impost
7. La base imposable de l’IVA
8. El subjecte passiu de l’impost
9. El tipus impositiu
10. Les deduccions i les devolucions
11. Referència als règims especials
12. La gestió de l’impost

Durada:

12 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.