Informàtica i TIC

Outlook (Curs focalitzat)

Objectius:

Utilitzar el programa per anotar i fer el seguiment del calendari, de les tasques previstes, anotacions, participació a reunions, i comunicacions mitjançant el correu electrònic.

Temari:

1. Conceptes generals
- Objectiu del programa - Descripció dels elements i vistes de la pantalla - Elements: calendari, contactes, tasques, notes, diari i correu

2. Calendari
- Introducció, edició i eliminació de cites i events - Cites i events amb periodicitat - Convocar reunions

3. Contactes
- Introducció, edició, consulta i eliminació de contactes - Crear llistes de distribució

4. Notes
- Creació, edició i supressió de notes - Ubicar les notes a l’escriptori

5. Tasques
- Introducció, edició de tasques: periodicitats - Agrupar i assignar tasques a contactes

6. Correu
- Organització de les carpetes de correu - Crear i enviar un missatge - Llegir el correu: respondre i reenviar - Organitzar i filtrar els missatges - Utilitzar el llibre d’adreces

Durada:

15 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.