Econòmic financera

Gestió telefònica de cobraments i impagats (Curs focalitzat)

Objectius:

Conèixer les tècniques necessàries per tal de realitzar, amb la màxima eficiència, la gestió de cobrament i d’impagats per mitjà del telèfon. Desenvolupar habilitats per utilitzar el llenguatge i els mètodes més adequats en cada cas.

Temari:

Instruments tècnics per al desenvolupament de la tasca del departament de gestió de cobraments:
· Argumentari
· Fitxa de contacte
· Agenda
· Full de control
· Llistats actualitzats
· Pla de gestió
· Telemàrqueting comercial envers gestió de cobraments
· Components de la comunicació telefònica (el somriure, la veu, l’entonació, el ritme i el silenci) en la gestió de cobraments.
· Tractament del llenguatge en la gestió de cobraments, aspectes neurolingüístics
· Desdramatitzar les situacions negatives
· Utilització pràctica de les preguntes
· Mètodes per combatre l’actitud negativa de l’interlocutor
· Actituds al telèfon per part del gestor
· Classificacions del públic a tractar
· Aspectes a incidir en la gestió de cobraments
· Estructura de la trucada de cobrament. Objectiu = COBRAR!

Casos pràctics:
· Audició de gravacions
· Visualització d’argumentaris utilitzats en la gestió de cobraments

Durada:

12 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.